Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

A exposició pública les llistes del cens electoral de les Eleccions Municipals del 28 de maig

04 de abril de 2023

Les llistes del cens electoral que han de regir en les properes Eleccions Municipals, que se celebraran el diumenge dia 28 de maig de 2023, estaran a disposició de les persones interessades des del dia 10 i fins al dilluns dia 17 d’abril de 2023. D'acord amb l'article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens.
Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana, situada en els baixos de la Casa de la Vila). Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir, i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament.

Consulta on anar a votar

Les associacions de veïns del Poble Nou i el Molí d’en Rovira, nous col·legis electorals
A la pàgina web de l’Ajuntament també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca del Penedès és inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu número de DNI. Aquest mecanisme dona informació del districte, secció, mesa, nom del col·legi i adreça on la persona pot exercir el dret de vot. 
Per a la propera convocatòria s’han produït alguns canvis de col·legis electorals als barris del Poble Nou, el Molí d’en Rovira i la Girada, per la qual cosa cal comprovar el local on correspon votar, que pot haver canviat respecte d'anteriors processos electorals. El local de l’Associació de Veïns del Poble Nou (C/Tossa de Mar, 13) serà un dels nous centres electorals i que acollirà les meses A i B del Districte 4t, Secció 4a, provinents del Gimnàs municipal del carrer Mestre Josep Recasens. L’Associació de Veïns del Molí d’En Rovira (plaça Vilanova, 1), serà un altre dels nous centres electorals que, en aquest cas, acollirà les meses A i B del Districte 4t, Secció 5è, provinents de l’Arxiu Històric Comarcal. En aquest cas, els veïns i veïnes del Barri Molí d’en Rovira votaran en el local electoral de la seva associació veïnal.
Pel que fa als veïns i veïnes residents al barri de La Girada, s’han dividit en dos centres electorals: els corresponents al Districte 4t, Secció 8a, meses A i B, continuaran votant en el centre electoral de l’escola Dolors Piera, i els corresponents al Districte 4t, Secció 9a, meses A i B, exerciran el seu dret a vot al centre electoral situat a l’edifici de l’Arxiu Històric Comarcal.
Finalment, la planta baixa de l’edifici de la Casa de la Vila es manté com a centre electoral per als veïns i veïnes censats en el Districte 1r, Secció 3a, mesa Única, que fins ara havien votat a la Biblioteca Torras i Bages.
La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les eleccions municipals del dia 28 de maig, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró en el darrer anys.
 

pujar inici