Ajuntament de Vilafranca del Penedès
>> INCIDÈNCIA DEL SERVEI DE LA WEB MUNICIPAL

Per motius aliens a l'Ajuntament de Vilafranca, alguns serveis de la web municipal no estan operatius. Estem treballant per restablir-los al més aviat possible. Disculpeu les molèsties.

Notícia

Surten a subhasta els pisos i locals de la Casa Feliu, a la rambla de Sant Francesc

31 de maig de 2022

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar aquest mes de maig el Plec de Clàusules Reguladores per la venda, mitjançant subhasta, de les diferents entitats de l’edifici conegut com a Casa Feliu, a la rambla Sant Francesc, 22-24. Aquests immobles, que van ser donats a l’Ajuntament per part de la Sra. Mercedes Via Feliu per a finalitats socials i que van ser rehabilitats per l’Ajuntament, surten a la venda per tal que els recursos que se n’obtinguin es puguin dedicar a la compra d’habitatges per al lloguer social en els diversos barris de la ciutat.
Els immobles que conformen la Casa Feliu i que se subhasten són un total d’11 habitatges i 3 locals en planta baixa, amb trasters vinculats en planta soterrani.

Al número 24 de la rambla de Sant Francesc hi ha un total de 3 habitatges (1r, 2n i 3r) i al número 22 hi ha un total de 8 habitatges (4 habitatges a planta 1a i 4 habitatges a planta 2a). Comparteixen ascensor i elements comuns. Cadascun dels habitatges disposa d’un espai de traster/rentador preparat per endollar electrodomèstics a la planta sotacoberta.

Les superfícies es situen entre els 40 i els 57 m2 útils i tenen 1 o 2 dormitoris.

L’edifici disposa de classe energètica A de màxima eficiència i d’instal·lacions de climatització i instal·lació fotovoltaiques comunitàries.

Les persones interessades en l’adquisició d’aquests immobles poden visitar-los demanant cita per correu electrònic a l’adreça [email protected]. Es faran visites organitzades per a grups en funció de la demanda, com a màxim fins a 7 dies abans de la data de finalització de presentació d’ofertes.

Licitació i subhasta

La licitació ja està publicada al perfil del contractant de la web municipal www.vilafranca.cat. El procediment de venda serà per subhasta pública, és a dir, es parteix d’un preu tipus a partir del qual s’han de presentar ofertes a l’alça.

Les ofertes es poden presentar en el termini de 40 dies naturals a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la licitació. Es pot fer telemàticament a través del perfil del contractant o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en horari d’atenció al públic, en un sobre tancat que contingui la declaració responsable i la proposta econòmica.

El criteri d’adjudicació serà avaluable de forma automàtica i serà l’oferta econòmica més avantatjosa. En cas d’empat, es farà un sorteig.

Ampliació important del parc d’habitatges socials

La regidora d’Habitatge, Lourdes Sànchez, destaca la funció social que van suposar les obres de rehabilitació d’aquesta casa per aconseguir els 11 pisos, 3 locals i trasters. “Vam donar feina a unes 60 persones aturades provinents de plans d’ocupació i a diversos industrials de la Vila”, ha afirmat. Sànchez ha reiterat l’oportunitat de la venda de la Casa Feliu. “Es manté la finalitat social de la donació de la Sra. Via Feliu. Amb la venda d’aquesta casa, taxada en 2 MEUR, i tenint en compte que l’Ajuntament està comprant habitatges exercint el dret a tanteig a diferents barris de Vilafranca a uns preus entre 50 i 70.000€, podríem ampliar el parc d’habitatges públics amb funció social de l’Ajuntament, arribar a doblar el nombre d’habitatges de la Casa Feliu. Sovint es reben ofertes avantatjoses per comprar habitatges que hem de descartar per no disposar l’Ajuntament de crèdit suficient per a assumir la despesa. Sap greu perquè sovint es tracta d’habitatges provinents del rescat bancari que va fer l’Estat, que, si ni l’Ajuntament ni l’Agència de l’Habitatge compren, acaben a mans privades o fons d’inversió”, ha explicat.

Més informació

Web: vilafranca.cat/casafeliu
Per correu electrònic: [email protected]
Per telèfon: 93 818 06 54, de dilluns a divendres, de 9 a 14h
Presencialment: Oficina Local d'Habitatge, carrer de Sant Pere, 3, amb cita prèvia

pujar inici

Accessibilitat