Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca impulsa una formació per reduir l’impacte de la segregació escolar al municipi

30 de novembre de 2023

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), amb el suport de la inspecció educativa, ha organitzat una formació presencial titulada “La segregació escolar a Vilafranca del Penedès: estat de la qüestió”, que ha tingut lloc els dies 22 i 29 de novembre, on s’ha pogut reflexionar sobre el fenomen de la segregació escolar, les seves causes i també les estratègies per reduir-ne el seu impacte. Vilafranca del Penedès és un dels municipis adherits al Pacte contra la Segregació Escolar impulsat per la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Aquest pacte referma la voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una escola inclusiva i integradora, que asseguri les expectatives d'èxit de tot l'alumnat, tenint-ne en compte la diversitat i complexitat social.

Les mesures que s'hi proposen s'adrecen al conjunt de centres educatius que integren el Servei d'Educació de Catalunya: els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics. Aquestes mesures s'orienten a incrementar la corresponsabilitat dels centres en l'escolarització equilibrada de l’alumnat i la dotació de recursos per atendre les necessitats específiques de suport educatiu del conjunt de centres que integren el Servei d'Educació de Catalunya. Entre d’altres, s’estableix que hi ha d’haver la mateixa proporció màxima d’alumnat socioeconòmicament desafavorit a tots els centres de la mateixa zona.

Participació de les direccions dels centres

A principis de l’any 2022 va tenir lloc a Vilafranca un curs sobre aquest mateix tema organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La formació impartida aquest mes de novembre és, d’alguna manera, una continuació i una posada al dia d’aquell curs però amb dues particularitats: hi han participat totes les direccions dels centres educatius de Vilafranca i s’han compartit dades més precises que ajuden a conèixer millor la realitat de la nostra ciutat.

Hi ha participat unes 40 persones, entre les quals hi havia directors i directores de centres educatius, inspectors d’educació i altres perfils tècnics dels serveis educatius i personal tècnic d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca. La valoració que s’ha fet és molt positiva perquè s’han creat sinèrgies de treball molt interessants entre el personal de les diverses administracions que tenen responsabilitats en matèria educativa.

La responsable d’impartir aquestes dues sessions ha estat Sheila González Motos, doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, i que ha fet recerca sobre anàlisi de polítiques públiques, especialment sobre educació i immigració.

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, va ser en la cloenda d’aquesta formació assenyalant que “l’objectiu d’aquestes sessions ha estat donar eines contra la segregació escolar i compartir dades actualitzades d’aquest àmbit a la nostra àrea educativa, amb la voluntat de fomentar la transparència que és un dels compromisos que he adquirit com a regidora i presidenta de l’OME”.

pujar inici