Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca aplica mesures econòmiques per ajudar a famílies i empreses davant dels efectes del Coronavirus

26 de març de 2020

L’Ajuntament de Vilafranca ha decidit ampliar les mesures de suport a les famílies i empreses a causa de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la pandèmia per Coronavirus. Així, a banda del reforç de l’atenció als col·lectius més vulnerables (gent gran, persones dependents, usuàries de Serveis Socials i del Rebost Solidari, sense llar i dones en possible situació de violència masclista) i del reforç dels serveis d’atenció telefònica i telemàtica a la ciutadania i a les empreses, en el vessant de la fiscalitat, l’Ajuntament ha decidit anul·lar o ajornar el pagament de determinades taxes i impostos:

-    Es retarda fins al mes de juny el pagament de la primera fracció de l’impost de vehicles (Vilafranca és un dels pocs ajuntament que et té fraccionat).
-    El termini de pagament de taxes que ara estan en període voluntari amb venciment el mes de març es retarden fins al 20 de maig.
-    No es cobraran les taxes següents: terrasses a la via pública (primer trimestre), mercats (no es cobraran març i abril) i s’està valorant augmentar el període de no cobrament.
-    No es cobrarà el proper rebut de les Llars d’Infants. Aquesta mesura podrà ser ampliada d’acord amb el desenvolupament de l’episodi de confinament, i la seva evolució.
-    A l’Escola Municipal de Música no es cobra la quota en el cas de serveis suspesos. En el cas de formacions a distància, s’adaptarà a una quota mínima de manteniment.
-    La 1a fracció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) es cobrarà al mes de juliol.
-    L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es cobrarà al novembre
-    La Taxa de Residus per a particulars es cobrarà al juliol i per a comerços i indústries en dues fraccions, a l’octubre i al desembre.
-    No es realitza cap tall de subministrament d’aigua, ni a particulars ni a empreses, en casos d’impagament de rebuts.
-    Es procedeix a renovar d’ofici els ajuts al lloguer per a persones grans, atès les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir als mitjans telemàtics, i les seves circumstàncies personals no canvien.
-    Les zones blaves d’estacionament es mantindran gratuïtes fins a la finalització de l’episodi d’estat d’alarma.

D’altra banda i pel que fa al suport a les empreses i emprenedors, s’han pres diverses mesures:
-    S’ha reforçat el servei d’atenció telefònica i telemàtica a emprenedors, empresaris, etc.
-    S’ha fet promoció dels mercats municipals (de la Carn, Sant Salvador i mercant ambulant de la plaça de Sant Joan) i dels productors de la terra del mercat setmanal.
-    S’ha obert un canal via mailchimp dels diversos ajuts a les empreses que s’han anat creant i publicant.
-    S’ha obert un canal directe amb les associacions de comerciants per informar de les novetats en matèria de comerç, i difondre les iniciatives promogudes per aquest.
-    S’ha reforçat els canals d’atenció telefònica i telemàtica per a les persones en atur en recerca de feina.

Totes aquestes mesures s'afegeixen a les que ja ha anat anunciant l'Ajuntament encaminades a garantir la prestació dels serveis bàsics i estratègics, el suport als centres sanitaris i sociosanitaris i adoptar totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries per protegir a la ciutadania del contagi del Coronavirus.


 

pujar inici

Accessibilitat