Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca aprova un increment en impostos i taxes d’un 3,5%, molt per sota de l’IPC real

19 de octubre de 2022

El ple de l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar ahir la modificació de les ordenances fiscals, és a dir, les taxes, impostos i preus públics, que estaran vigents l’any 2023. El dictamen es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals de JxV i PSC, les abstencions d’ERC i de VeC i el vot en contra dels grups de la CUP i de C’s.

L’equip de govern va presentar una proposta de congelació generalitzada de les ordenances per respondre a la situació d’incertesa a nivell general, amb un IPC desbocat en més d’un 10% al mes d’agost i actualment un 9% i  els preus de l’energia disparats que està fent augmentar les despeses i reduir recursos i poder adquisitiu per a les famílies.

L’Ajuntament també veurà reduïts els seus ingressos, aproximadament 1 MEUR menys en concepte de plusvàlues amb motiu de la modificació per part de l’Estat de la llei que les regula. Per contra, també veu com les despeses s’incrementen, entre altres coses, a causa de l’increment del preu dels subministraments energètics. Davant d’aquest moment difícil per poder dibuixar un escenari pressupostari, l’equip de govern ha optat per no carregar sobre les espatlles de la ciutadania aquests increments ja que seria del tot desmesurat. En canvi tan sols augmentaran un 3,5%, una xifra molt inferior a la inflació, dues ordenances: l’Impost sobre Béns Immobles i la Taxa d’escombraries, que suposaran un increment mitjà d’uns 5€ en cadascun dels rebuts.

Tot i augmentar una mica l’IBI, Vilafranca continua sent un dels municipis d’unes dimensions similars on l’IBI és més baix de tota Catalunya. La taxa d’escombraries s’incrementa un 3,5% sobretot per l’increment del cànon de la Generalitat en un 14%, al qual han de fer front tots els Ajuntaments. L’equip de govern entén que no es pot carregar sobre la ciutadania i el teixit econòmic aquest increment. En canvi, l’Ajuntament té previst implementar estratègies de reducció de residus per evitar que el volum de residus que van a l’abocador sigui menor i per tant també el cànon que s’ha d’abonar a la Generalitat.

Garantir els serveis municipals

L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca treballa amb l’objectiu d’equilibrar ingressos amb despeses per garantir que l’ampli ventall de serveis municipals que l’Ajuntament presta siguin viables i responguin a la qualitat que la ciutadania demana. Els ingressos provenen principalment de les taxes, impostos i preus públics, els quals es mantenen en la banda baixa entre les ciutats amb unes dimensions similars a nivell de Catalunya. L’increment d’un 5% en l’aportació de l’Estat o les zones blaves que properament es posaran en marxa amb un nou contracte que permetrà a l’Ajuntament recaptar directament ajudaran que es puguin mantenir el volum i la qualitat d’aquests serveis municipals i que Vilafranca continuï sent una ciutat viva i dinàmica.

pujar inici

Accessibilitat