Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament de Vilafranca impulsa una nova edició del projecte ‘Dona, ara tu!’

22 de gener de 2008
Les característiques fonamentals d’aquesta acció, que es realitza entre desembre de 2007 i juny de 2008, són l’acompanyament durant tot el procés a les dones participants, la personalització de l’itinerari de cada participant, la flexibilitat i l’articulació amb diversos recursos municipals i extramunicipals.
El programa parteix del reconeixement, capacitats i possibilitats de cadascuna de les participants i es compta amb l’experiència de projectes anteriors, com el mateix programa Dona, ara tu! que s’ha dut a terme en dues ocasions anteriors.
El projecte Dona, ara tu! es duu a terme per incidir en alguns factors de la realitat del mercat de treball actual, com són que la taxa d’atur femenina és més alta que la masculina, el baix nivell d’activitat femenina o les dificultats específiques per accedir o mantenir-se al mercat de treball, a causa principalment de l’exigència de doble presència (treball de cura de la llar i treball remunerat) i la difícil conciliació de la vida familiar i la vida laboral. Així, els objectius que es plantegen en aquest projecte són: fomentar el coneixement de les pròpies actituds i aptituds davant el treball, fomentar el reconeixement de les pròpies possibilitats, l’autoestima i l’assertivitat i incentivar la formació en les àrees necessàries per millorar les possibilitats d’ocupació.
El programa està finançat des del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i estarà coordinat per professionals de la Fassina.

pujar inici