Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament dedica 6,2MEUR, un 10% del pressupost municipal, a Educació

03 de març de 2021

L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat de la regidora d’Educació, Xell Montserrat, i de la cap del servei d’Educació, Dolors Peñafiel, va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació per donar a conèixer les xifres bàsiques del pressupost que l’Ajuntament dedicarà a matèries com l’educació i la formació a Vilafranca.

La regidora va explicar que l’aposta del govern municipal per l’educació és ben clara: 6.250.000 €, que suposen un 10% del pressupost. “Mentre a nivell global es demana a les administracions que hi dediquin almenys un 6%, a Vilafranca ja superem el 10%. Per aquest govern l’educació és un repte transversal, una aposta política que volem que arribi en forma de suport als centres educatius i, a través d’aquests, també als infants i joves i a les seves famílies”, ha dit Montserrat. La regidora ha reconegut que les competències municipals pel que fa a ensenyament són molt limitades. “Segons la llei, ens hauríem de limitar a fer la neteja, el manteniment, la consergeria i els subministraments dels centres d’educació primària. Però, com administració de proximitat, tenim aquesta vocació de donar suport a la ciutadania perquè tingui majors oportunitats de decidir el seu itinerari formatiu i vital, i ajudar els centre educatius, complementant la gran tasca que fan perquè ningú es quedi enrere”, afirmava.

Del total de 6.250.000 euros que l’Ajuntament dedica a temes d’educació i formació, només un 20% es gasta en les tasques que obligatòriament li pertoca com administració. “El 80% restant és voluntat política de voler ser al costat de la comunitat educativa. Els objectius que perseguim son clars: d’una banda, reduir l’abandonament escolar prematur en l’etapa postobligatòria i, d’altra banda, millorar l’èxit educatiu del sistema”, va remarcar Xell Montserrat.

Del pressupost destinat a Educació, un 27% se l’emporten les llars municipals d’infants. “Hi apostem fermament i, amb la tarificació social, propiciem que tothom hi tingui accés. Entrar en el sistema educatiu en aquesta etapa primerenca és bàsic per evitar intervencions socioeducatives posteriors”, ha ressaltat. L’Escola Municipal d’Art Arenal (17%), l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet (14%) i l’Escola d’Enoturisme (6%) són altres ítems importants del pressupost. La regidora ha volgut incidir expressament en les activitats de suport educatiu que, tot i que representen un 5% del pressupost d’educació, són bàsiques per assegurar l’equitat en el global dels centres educatius de Vilafranca. S’ofereixen un total de 102 activitats en horari lectiu al llarg del curs escolar, amb unes 35.260 participacions d’alumnat de 20 centres escolars. Aquestes activitats (teatre, piscina, música, emprenedoria, educació viària...), en les que hi participen més de 12 serveis municipals, reforcen competències bàsiques, desperten interès en l’aprenentatge, amplifiquen l’experiència educativa amb adults diferents als docents. L’Ajuntament hi juga un paper clau en la potenciació de suport educatiu, a més d’aportar assessorament tècnic, generant aliances estratègiques amb l’entorn  i sumant-se a la funció orientadora i prescriptora més rica als alumnes. Montserrat també destacava el pressupost que es dedica a ajuts a l’escolarització i a vetlladores per als infants amb necessitats especials (100.000€) “per tal que tothom tingui les mateixes oportunitats i pugui accedir a totes les activitats en condicions d’equitat”.

Per la seva banda, l’alcalde Pere Regull també va voler fer èmfasi en el fet que l’Ajuntament dedica més de 5 MEUR a “accions que van més enllà de les competències municipals en matèria d’educació. Sense voluntat política, això no es faria”. L’alcalde ha destacat el paper de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) “que des del 2007 ens permet treballar per l’equitat i contra la segregació escolar". Pere Regull remarcava que la voluntat del govern municipal és fer arribar al conjunt de la comunitat educativa el suport municipal. “Per això vehiculem els ajuts a través del centres educatius i amb activitats adreçades a tothom. Ajudem les famílies que ho necessiten, amb ajuts directes i finalistes”, apuntava. Regull va reconèixer que abans de canviar els criteris per atorgar els ajuts a l’escolarització, fa un parell d’anys, els ajuts no s’estaven optimitzant al màxim, donat que molts dels alumnes susceptibles de rebre’ls no acabaven participant en les sortides pedagògiques i/o en els colònies (en alguns centres aquest percentatge era de gairebé el 50%). “Ara, seguint els barems del Departament d’Educació de la Generalitat, estarem arribant a 800 infants de famílies que realment tenen necessitats educatives especials (NEE) i per a les activitats concretes per a les quals necessiten l’ajut.  Aquest canvi també està permetent millorar la tasca de detecció de NEE i  fer una bona distribució dels ajuts a través dels centres escolars, que són qui més coneix el seu alumnat. Hem d’ajustar les polítiques per incidir allà on podem ser més efectius”, afirmava l’alcalde.

Tant l’alcalde com la regidora han volgut deixar clar que, malgrat el pressupost i els esforços que hi dedica l’Ajuntament, és a la Generalitat i als centres educatius a qui correspon assegurar l’equitat i la igualtat d’oportunitats de l’alumnat.

pujar inici

Accessibilitat