Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament i la Generalitat signen un conveni de suport tècnic al projecte d’intervenció integral al barri de l’Espirall

23 de gener de 2008
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès elabora un projecte de difusió en el marc del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima implicació tècnica i social en el procés de transformació i desenvolupament que viurà el barri vilafranquí.
L’Ajuntament de Vilafranca ha sol·licitat un programa de desenvolupament local que permet el suport tècnic que vehiculi i executi aquest objectiu de difusió en el marc del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall. Els responsables municipals entenen que cal acompanyar el desenvolupament del projecte d’un pla específic de comunicació, que incideixi en la implicació del teixit social del barri (veïns, entitats i comerços), al municipi i al propi Ajuntament.
El treball ha d’incidir en la difusió del projecte i de les actuacions que s’hi realitzin, però també ha de contribuir a generar participació en el desenvolupament de les diferents mesures que s’impulsaran, ja que per al desenvolupament d’aquest projecte és imprescindible la implicació del barri: veïns, teixit associatiu, teixit empresarial... i també la transversalitat necessària dins de l’Ajuntament.
Els SOC, amb el confinançament del Fons Social Europeu, subvenciona aquesta acció per donar especialment suport a algunes de les actuacions sorgides de la diagnosi del Pla d’Intervenció Integral al Barri de l’Espirall emmarcades en programes d’integració social i cultural, programes de dinamització específics per a dones, programes de dinamització juvenil, millora de la trama viària urbana o programes de dinamització comercial i econòmica.

pujar inici