Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament reprèn els projectes d’obres ja adjudicats per afavorir l’activitat econòmica i seguint totes les mesures de seguretat

20 de abril de 2020

Des de la setmana passada, els treballadors de sectors no essencials, com el de la construcció, poden reprendre la seva activitat seguint les recomanacions de seguretat que el Ministeri de Sanitat ha marcat per reincorporar-se al món laboral. És per això que, arran de la nova mesura, algunes de les obres promogudes per l’Ajuntament de Vilafranca que havien quedat aturades amb l’estat d’alarma, han pogut tornar a començar la seva activitat. En aquesta situació es troben les obres de VINSEUM, de la Casa de la Festa Major, de l’Oficina Municipal d’Habitatge, de rehabilitació de la Casa Feliu per habitatge social, de rehabilitació dels nínxols del cementiri i de la fase 2 del canvi d’enllumenat a LED. Les obres del nou pavelló annex al pavelló de la Gamba estaran en marxa aquesta setmana.

Seguint les directrius del Ministeri de Sanitat, cap d’aquestes obres es fa en edificis on hi ha persones residint, per la qual cosa poden portar-se a terme donant acompliment a les condicions de seguretat sanitàries exigides. També en totes les obres se seguiran les exigències i recomanacions sanitàries per a garantir la seguretat dels treballadors.

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, FranCisco Romero, ha subratllat la importància que les obres es puguin anar desenvolupant. “El fet de reprendre les obres permet que PIMES, professionals i especialistes puguin continuar la seva tasca laboral i ajuda que l’economia es reactivi, sempre mantenint la seguretat dels seus treballadors d’acord amb la normativa” ha destacat Romero. El regidor també ha posat de relleu les obres de l’Oficina de l’Habitatge, “un servei que serà essencial per Vilafranca, en un moment en què aquesta crisi sanitària afectarà a moltes famílies que hauran perdut poder adquisitiu o el seu lloc de treball. L’Oficina d’Habitatge vetllarà perquè l’habitatge sigui un dret que s’asseguri a tota la ciutadania”.

No es poden fer obres en edificis habitats ni en immobles particulars
D’altra banda, des de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilafranca es recorda a tothom que, respecte les obres executades per particulars no es permeten obres en edificis on resideixin persones no relacionades amb l’obra, que pugui provocar interferències amb els treballadors. Per tant, en edificis habitats o amb activitat laboral, no hi poden haver obres als espais comuns, ni als immobles particulars (habitatges, oficines, locals o similars ).

Les obres comunicades durant l’estat d’alarma a l’Ajuntament en règim d’assabentat d’obres que estiguin en aquest supòsit, no podran executar-se. S’exceptuen d’aquest supòsit les obres que estan sectoritzades de la resta d’immobles de l’edifici i les obres en immobles amb persones residint que suposin reparacions de caràcter urgent.
 

pujar inici

Accessibilitat