Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’equip de govern presenta la proposta d’estació intermodal del Penedès

08 de octubre de 2007
L’equip de govern ha presentat aquest matí un estudi sobre la implantació d’una estació intermodal al municipi. La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de Vilafranca Marcel Esteve, del regidor d’Urbanisme Francisco Romero. Les explicacions tècniques han anat a càrrec de l’arquitecta Maria Buhigas i de l’enginyer Jordi Fuster, de l’agència Barcelona Regional a qui l’Ajuntament ha encarregat l’estudi.
Els representants municipals han explicat que el pas de l’AVE per Vilafranca, a banda de possibilitar el soterrament i cobriment de les vies, permetrà que les vies d’aquesta infrastructura puguin ser utilitzades per altres tipus de trens com els regionals, que amb l’aplicació del nou Estatut passaran a ser competència de la Generalitat. El govern municipal de Vilafranca ha plantejat des de fa alguns anys la necessitat que Vilafranca com a centre neuràlgic del Penedès i d’una zona d’influència que se situa entre les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona ha d’aprofitar-se d’aquesta situació privilegiada i de la infrastructura de la línia d’alta velocitat per assolir una estació de trens regionals o estació intermodal. De fet, la construcció d’un PAET (punt d’apartador i estacionament de trens) a la zona de la base de manteniment de l’AVE i el pendent del terreny fa que la ubicació en aquella zona sigui la idònia. Aquest fet, sumat a la propera construcció de la variant de la carretera C-15, converteixen aquell punt en idoni per afavorir la intermodalitat (vehicle privat, transport públic, transport ferroviari i rodalies).
La proposta de la nova estació intermodal, elaborada per Barcelona Regional, fa una previsió adequada d’equipaments, accessos i aparcament. Des de l’equip de govern es destaca que la ubicació de l’estació intermodal a Vilafranca està dibuixada tant el Pla Director de l’Alt Penedès com el Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya, elaborat per la Generalitat, i que ara es tracta de fer-la realitat al més aviat possible. L’estudi de Barcelona Regional ja ha estat presentat a tots els grups municipals del consistori i properament l’equip de govern també el presentarà als responsables de l’ADIF i de la Generalitat.

Oportunitat única
La configuració de la xarxa d’alta velocitat a Catalunya està pensada per a tres funcionalitats diferents: atendre els viatgers d’alta velocitat, generar una nova xarxa de Regionals d’altes prestacions i el transport de mercaderies en el tram Barcelona Frontera Francesa. Aquests serveis de Regionals han de potenciar les comunicacions entre Lleida i Figueres, i fins i tot entre Saragossa i Perpinyà. És en aquest format de Regionals d’altes prestacions on Vilafranca pot i ha de jugar el seu paper. La seva posició és de frontissa en front del nucli central de la Regió Metropolitana vers el potencial industrial de Tarragona, junt amb els respectius ports i aeroports.
La infraestructura de la base de muntatge de la nova línia de ferrocarrils d’alta velocitat, al nord-est del municipi, és una oportunitat única que possibilita la ubicació d’una estació intermodal.
La posició de l’estació a la base de muntatge (a 1.7 km), fa necessària la creació d’un nou baixador de Rodalies en aquest punt, sinó l’intercanvi i l’efecte xarxa desapareixerien. Aquest nou baixador tindria unes característiques complementàries de l’estació actual de manera que els usuaris escollirien l’estació central o el baixador en funció de les seves necessitats.
Aquesta nova estació associada als Regionals d’altes prestacions pot donar un salt quantitatiu molt important. El node que crearà la xarxa de Rodalies es potenciarà i ampliarà amb el nou punt de parada dins la xarxa del TAV i els temps d’accés als nuclis de centralitat de Catalunya es deduiran de forma molt significativa.

pujar inici

Accessibilitat