Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Les llistes del cens electoral a les Eleccions Generals del 28A es podran consultar fins al 18 de març a l’OAC i al web www.vilafranca.cat

12 de març de 2019

Les llistes del cens electoral que ha de regir en les properes Eleccions Generals, que se celebraran el diumenge dia 28 d’abril de 2019, estaran a disposició de les persones interessades a l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila), fins al dilluns dia 18 de març de 2019.
El cens electoral que s’utilitzarà en aquestes Eleccions Generals es va tancar el 28 de desembre de 2018.
D’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica del règim electoral general vigent, l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades un servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però no està permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens.
Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar en el mateix Ajuntament. Cal aportar el DNI, el passaport o el permís de conduir, i s’ha d’utilitzar un imprès normalitzat que es facilitarà gratuïtament.
Al web de l’Ajuntament (www.vilafranca.cat) també es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca està inscrita en el cens electoral i el lloc on pot exercir el dret de vot, mitjançant la introducció del seu núm. de DNI.
La inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per poder exercir el dret de vot en les Eleccions Generals del dia 28 d’abril, per la qual cosa és recomanable que es faci la consulta. S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Vilafranca, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, durant l’any 2018.

pujar inici