Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Oficina Municipal d’Escolarització ha atès 155 sol·licituds d’escolarització

09 de octubre de 2007
D’uns anys ençà, les corporacions locals catalanes han anat assumint més responsabilitats pel que fa a l’àmbit de l’educació, i l’Ajuntament de Vilafranca n’és un exemple clar. En aquest sentit, l’Ajuntament es planteja tota una colla d’accions que han de suposar una aposta clara per una educació de qualitat per a tothom amb una clara intenció de treballar per la cohesió i la convivència ciutadana. Amb aquest objectiu el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca està treballant en diverses línies d’actuació que s’impulsaran en el curs escolar que ara tot just s’ha iniciat.
La primera d’aquestes línies té a veure amb l’escolarització. Amb l’inici del curs 2007-2008, l’Ajuntament de Vilafranca ha posat en funcionament l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), que és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics del municipi, i que s’ocupa de l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. L’OME vetlla també pel control de la legalitat en el procés d’admissió d’alumnes als centres escolars.
L’OME estableix els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa, de gestionar la incorporació tardana al llarg del curs escolar, de recollir les sol·licituds d’escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula legalment establert i de procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, en faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.
L’OME està situada al carrer de Santa Maria, núm. 2, i els horaris d’atenció al públic són els dilluns, dimarts i dijous de 9 del matí a 2 de la tarda. A partir del dia 24 d’octubre l’oficina també s’obrirà els dimecres de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda.

Altres línies d’actuació
L’Ajuntament també participarà activament, com ja és habitual, a les Comissions d’Escolarització d’estudis obligatoris i post-obligatoris, participarà a les Taules de planificació treballant amb els professionals del Departament d’Educació de la Generalitat i vetllant que hi hagi una correcta previsió i distribució territorial dels futurs centres educatius.
Una altre aspecte important del treball que porta a terme des de l’Ajuntament de Vilafranca en el camp de l’educació és la dinamització del Consell Escolar Municipal com un espai de participació i reflexió dels representants dels diversos sectors de la comunitat educativa local. Així mateix, i a través dels seus representants, l’Ajuntament també participa activament en els Consells Escolars dels diversos centres educatius.
A banda de tot això, el Servei d’Educació continua donant suport als estudiants universitaris i de cicles formatius superiors a través de l’Organisme Autònom Torras i Bages, i coordina totes les activitats de suport educatiu que des de l’Ajuntament s’ofereix als escolars de la vila.

pujar inici

Accessibilitat