Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Més de 6.000 alumnes de 3 a 16 anys han començat avui el curs escolar a Vilafranca

06 de setembre de 2023

Segons les dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització, el curs 2023-2024 s’iniciarà amb un total de 6.759 alumnes d’entre els 3 i els 16 anys d’edat, 32 més que el curs passat. Aquesta xifra es reparteix en 1.152 alumnes que faran segon cicle d’Educació Infantil (alumnat de 3 a 6 anys), 2.773 cursaran algun nivell d’Educació Primària (alumnat de 6 a 12 anys) i 2.834 faran Educació Secundària Obligatòria (alumnat de 12 a 16 anys). 

Curs 2023-2024

Amb la mateixa tendència que el conjunt de ciutats de Catalunya, a Vilafranca del Penedès es redueix la població escolar en els nivells d’Educació Infantil i Educació Primària i, en canvi, augmenta la població escolar d’Educació Secundària Obligatòria. Tot i això, cal dir que aquestes dades d’alumnat matriculat no són definitives perquè caldrà ajustar les dades amb les baixes que s’han anat produint durant els darrers mesos i que es constaten un cop iniciat el curs.

A Vilafranca hi ha 10 centres educatius que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària, de les quals 6 són centres públics i 4 són centres privats concertats. Pel que fa a l’Educació Secundària Obligatòria, s’imparteix a 5 instituts públics i a 4 de privats concertats. Aquest curs continua la davallada progressiva de ràtios que es va iniciar el curs passat a Infantil 3 a tots els centres públics de la vila, i que aquest curs s’aplica també en aquest nivell en alguns centres concertats. Això implica que, ens molts centres, els grups d’aquest nivell tenen una ràtio de 20 alumnes.  

Als centres educatius de Vilafranca hi ha 260 grups en funcionament: 54 a segon cicle d’Educació Infantil, 112 a Educació Primària i 94 a Educació Secundària. Respecte al curs anterior, es mantenen el nombre de grups a Infantil, es redueixen a Primària i augmenten a l’Educació Secundària Obligatòria.

Pel que fa a l’Educació Infantil de primer cicle, el curs ha començat amb una oferta global aproximada de 390 places, de les quals 300 són de titularitat municipal. Les quatre llars municipals d’infants han iniciat el curs amb normalitat i amb un 100% de les places cobertes. En aquests moments, l’oferta de titularitat municipal representa aproximadament un 77% de l’oferta a Vilafranca.


 

pujar inici

Accessibilitat