Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Nou pas soterrat sota les vies del tren a l’alçada de l’avinguda del Vendrell

01 de octubre de 2007
Les obres de construcció d’aquest pas soterrat formen part del conveni de col·laboració signat l’any 2004 entre el Ministeri de Foment, l’Ajuntament de Vilafranca i l’ADIF per al cobriment de la infrastructura ferroviària i altres obres de permeabilitat entre una banda i l’altra de les vies del tren a Vilafranca.
Aquest matí l’Alcalde de Vilafranca del Penedès, Marcel Esteve i el tinent d’alcalde i regidor d’Obres i Projectes Francisco Romero han visitat les obres de construcció d’aquesta infrastructura acompanyats de tècnics municipals i de l’empresa constructora. Les autoritats han constatat l’espectacularitat i complexitat dels treballs ja que consisteixen en la construcció en uns terrenys just al costat de les vies d’un calaix de formigó armat de 12 metres d’amplada, de més de 6 metres d’alçada i amb un gruix de 80 centímetres. Aquest estructura, amb una longitud de 45,16 metres, es va acabar de construir al mes d’agost i es va començar a empènyer cap a sota les plataformes de ferrocarril existents tant de la línia de RENFE com la Línia d’Alta Velocitat els primers dies de setembre. El calaix de formigó haurà de ser empès al llarg d’uns 50 metres fins a quedar finalment instal.lat sota les vies. Actualment i degut a la resistència manifestada pel terreny, superior a la inicialment prevista, els treballs avancen a un ritme mitjà de 1,5 metres al dia, la qual cosa fa pensar que podrien allargar-se fins al proper mes de desembre. Es tracta d’unes obres complexes ja que en tot moment s’ha de mantenir la circulació habitual de trens per sobre del pas soterrat.
La construcció d’aquest pas sota les vies és una infrastructura important per a la connexió entre els diferents barris de Vilafranca, ja que, gràcies a aquest pas soterrat, l’avinguda del Vendrell es convertirà en un enllaç important entre barris enllaçant en el futur des de la rotonda de l’avinguda de Tarragona i la carretera de Sant Jaume dels Domenys fins a la rotonda de la carretera de Moja, tocant al barri de la Girada. La construcció de l’avinguda del Vendrell per sota de les vies del tren fins enllaçar amb la rotonda de la carretera de Moja està inclosa dins el pla parcial “Camí i carretera de Moja” i, per tant, supeditada al seu desenvolupament.
Els treballs, que han estat adjudicats per l’Ajuntament de Vilafranca, tenen un pressupost de 1.172.000 euros.

pujar inici

Accessibilitat