Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Nova carrera universitària de comerç

31 de maig de 2007
Les matèries i metodologies d'aquesta titulació s'han dissenyat entorn de sis eixos estratègics per a les empreses de comerç i distribució:

1- L'entorn en què es mou l'empresa
2- El consumidor
3- L'establiment comercial (localització, implantació, lay-out)
4- Estratègia i organització de l'empresa
5- Models d'empresa comercial i d'expansió
6- Habilitats directives i de comunicació

Horaris/Torns
1 torn de matí

Tipus d'avaluació
Depèn de l'assignatura: avaluació contínua, exàmens, tests, treballs pràctics.


Pràctiques professionals
En el tercer curs s'ha previst una assignatura optativa per a realitzar pràctiques en empreses. Es donaran facilitats per què, tots aquells estudiants que ho desitgin, puguin fer el treball de final de carrera vinculat amb projectes d'empreses reals. En diferents assignatures s'ha previst la participació d'empresaris, la visita a empreses i l'anàlisi de casos reals aportats per les empreses de comerç col·laboradores en aquesta carrera.


Continuació a altres estudis de la UAB
Amb el Graduat en Direcció de Comerç i Distribució es pot accedir a les titulacions de 2n cicle dels estudis següents:
Arxivística i Gestió de Documents
Estudis Internacionals i Interculturals

Informació general
Accés i preinscripció
Centre docent:Escola Superior de Comerç i Distribució - ESCODI
Vapor Universitari C/ Colom 114, 1r / 08222 - Terrassa
Tel. 93 783 97 45 Fax. 93 784 14 30

pujar inici

Accessibilitat