Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Estratègia Territorial en Polítiques Actives d’Ocupació a l’Alt Penedès

28 de juliol de 2021

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès està impulsant durant el 2021 l’Estratègia Territorial a l’Alt Penedès, amb l’objectiu de crear un model de concertació que impulsi les polítiques ocupacionals i de desenvolupament econòmic per donar resposta a les necessitats del territori. La finalitat és establir un instrument de planificació compartit entre tots els agents del territori sobre la base de la concertació, per una actuació més eficaç davant els reptes que planteja el desenvolupament econòmic i social del territori.

Aquest treball es produeix en resposta al procés iniciat per la Generalitat de Catalunya en el desplegament de la nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació (SOC). Segons aquesta llei, el Govern prioritzarà la col·laboració territorial en el repartiment de fons per finançar serveis i projectes de desenvolupament econòmic i de creació d’ocupació.

Durant aquest any s’han realitzat diferents accions per tal d’establir les condicions per impulsar l'Estratègia Territorial. Inicialment s’ha realitzat una diagnosi de la situació econòmica de l’Alt Penedès i s’han identificat els principals reptes socioeconòmics.

Els reptes identificats han estat:

  • Mantenir el model econòmic actual, que s’ha sustentat en la indústria .
  • Creixement sostenible de les activitats de distribució i logístiques.
  • Millora de l’encaix entre la demanda i l’oferta de qualificacions.
  • Augmentar les oportunitats d’ocupació de joves, dones i població estrangera .
  • Revertir la pèrdua de rellevància del sector agrari, ja que és la base de l’economia comarcal i és clau per la gestió del territori i el paisatge.

Dels reptes identificats, s’ha aprofundit en cadascun d’ells generant un debat amb empreses, agents socioeconòmics, entitats i administracions públiques, tots ells vinculats a cada sector estratègic. En primer lloc, s’ha abordat el repte de la formació i qualificació de les persones en el marc de la Taula de la Formació professionalitzadora; en segon lloc, el repte del manteniment de la indústria; i, finalment, el repte del desenvolupament del sector agrari i el món rural.

El passat 20 de juliol es van reunir els principals actors en les Polítiques Actives d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Alt Penedès per elaborar un mapa d’agents del territori, analitzar les necessitats i febleses i  establir nous projectes, relacions i dinàmiques de concertació per al futur. En aquesta sessió van participar els ajuntaments de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, els sindicats CCOO i UGT, la FEGP, la Fundació Pro-Penedès, la Cambra de Comerç, CET Penedès i les cooperatives ACTUA i ENTREM.

La valoració de la sessió de debat per part dels assistents va ser molt positiva, destacant la necessitat i voluntat de coordinació i planificació conjunta de les Polítiques Actives d’Ocupació i de Desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès per aconseguir un disseny i una implementació de les mateixes amb uns objectius compartits, i unes accions coordinades que responguin a les necessitats de les persones i  de les empreses de la comarca.

Properament es promourà un debat per tal de valorar el model actual de governança de les Polítiques Actives d’Ocupació al territori de l’Alt Penedès i fer una exploració del model de futur, així com una anàlisi de l’eficàcia de les actuacions que s’estan executant amb l’objectiu final d’elaborar un Pla d’acció compartit.

Aquesta línia de treball forma part el projecte Penedès en Acció pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació, impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la convocatòria de Programes de Suport al Desenvolupament Local.

pujar inici

Accessibilitat