Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El Ple de Vilafranca aprova inicialment un nou Pla Local d’Habitatge amb un total de 43 actuacions

21 de juliol de 2021

El Ple municipal de Vilafranca celebrat aquest dimarts va aprovar inicialment un nou Pla Local d’Habitatge, que ha d’esdevenir un instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge per al període 2021-2026. El pla d’acció per als propers sis anys preveu un total de 43 actuacions agrupades en 6 camps d’acció. Les mesures van destinades a l’accés a l’habitatge, a la seva preservació i a fer-ne un ús adequat. La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca, Lourdes Sànchez, explicava que el pla “neix amb una bona base gràcies a les polítiques d’habitatge pioneres que s’han dut a terme durant aquests darrers anys i de les que ens sentim molt orgullosos”.

El document preveu la continuïtat de projectes ja existents i reconeguts amb una llarga trajectòria, com el Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitat social i la Borsa de mediació de lloguer social. També indica la possibilitat d’implantar programes nous, com un programa d’habitatge compartit, la masoveria urbana o l’habitatge cooperatiu.

Les inversions pressupostàries més importants que preveu inicialment el pla durant la seva vigència són dotar de 1.980.000€ el Programa de rehabilitació amb finalitat social, la reforma de l’antic edifici d’urgències de l’Hospital Comarcal al c/ Vidal per a allotjaments temporals quantificada amb 950.000€ (actuació inclosa en el Pla d’Intervenció Integral del Centre i el c/ Comerç-PIICC) i la compra d’habitatges de tanteig i retracte amb una dotació prevista de 720.000€. A banda d’aquestes mesures, després de l’aprovació del pla, es podran concertar altres polítiques d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya.

Participació d’agents socials, política i ciutadana

Els treballs per a la redacció del Pla Local d’Habitatge es varen iniciar amb una fase d’anàlisi i diagnosi, a partir de dades municipals, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i d’elaboració pròpia amb entrevistes amb alguns agents socials implicats en l’habitatge.

El segon pas va consistir en un procés de participació ciutadana amb agents socials que intervenen en matèria d’habitatge al municipi per debatre les problemàtiques, necessitats i perspectives de futur. La pandèmia va fer repensar el procés de participació ciutadana, que es va convertir de presencial a telemàtic. No obstant aquest canvi, va comptar amb quatre taules de debat: dels professionals de l’àmbit; d’entitats i associacions; de representants dels grups polítics municipals de la Comissió municipal d’habitatge; i de tècnics municipals. A més a més, també es va portar a terme una enquesta on-line amb la participació de 205 persones. Aquesta participació s’ha materialitzat, tal i com ha informat Sánchez, en 26 de les 43 actuacions del pla.

La suma de la informació obtinguda va definir els objectius, les estratègies i el pla d’acció. Així mateix, el Pla Local d’Habitatge, explicava la regidora d’Habitatge, és un “document viu, amb un òrgan de supervisió i seguiment que podrà redefinir les estratègies d’actuació al llarg del seu període de vigència si la realitat del municipi canvia substancialment dels objectius fixats inicialment”.

La redacció del pla ha comptat amb la col·laboració de la Gerència d’habitatge i urbanisme de la Diputació de Barcelona i l’equip redactor ha estat GMG Plans i projectes, equip amb una llarga trajectòria en la redacció de plans locals d’habitatge.

A partir de l’aprovació inicial d’aquest dimarts, es preveu un període d’exposició pública del pla de 45 dies per tal que qualsevol persona o entitat pugui formular al·legacions. Simultàniament, també es demanarà informe a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

ODS  ODS9 ODS11 ODS 17

pujar inici

Accessibilitat