Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Programa d’ajuts per al foment de l’autoocupació de joves

19 de juliol de 2023

Obertura d’una nova convocatòria del programa d’ajuts de foment de l’autoocupació de joves de 13 milions d’euros cofinançats pel Fons Social Europeu Plus. L’ajut de 15.120 € per persona sol·licitant es pot tramitar des del 18 de juliol a les 9h fins al 20 de setembre a les 15h telemàticament, a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat

Podeu trobar més informació en la següent infografia --> Infografia Ajuts a persones joves emprenedores (pdf)

Requisits per rebre l’ajut

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda . Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada

Quantia
La despesa total per aquesta convocatòria és de 13.000.000€. 
La quantia individualitzada per persona jove sol·licitant és de 15.120€.

Termini
El termini de presentació de sol·licituds és des del 18 de juliol a les 9h al 20 de setembre de 2023 a les 15h.

Sol·licituds
Les sol·licituds es dirigiran al següent enllaç --> Tramitar la sol·licitud

Més informació
També podeu escriure per correu a [email protected]

Cartell

pujar inici