Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

S’amplien voreres en diversos trams de carrers del barri del Poble Nou

29 de octubre de 2007
Aquesta actuació comprèn bàsicament l’ampliació de voreres amb supressió de barreres arquitectòniques per afavorir la circulació dels vianants en aquestes carrers. El projecte també introdueix millores funcionals en la vialitat rodada, ja que s’hi preveu un lateral d’aparcament fix de 2 m. d’amplada i una calçada de 3,20 m.
L’àmbit on ara s’amplien voreres forma part d’un estudi global de la quadrícula urbana del Poble Nou delimitada pels carrers Amàlia Soler, Germanor, General Cortijo i passeig Rafael Soler. En els propers mesos s’executarà la primera fase d’aquest estudi que comprèn el c/ Menéndez i Pelayo (entre Amàlia Soler i Ignasi Iglesias), el c/ Ramon Freixas (entre Germanor i Bisbe Morgades), el c/ Ignasi Iglésias (entre Germanor i Menéndez i Pelayo) i el c/ Bisbe Morgades (entre Amàlia Soler i Ramon Freixas). Es deixa per a una fase posterior la reurbanització del carrer Ateneu i dels trams que enllacen amb el passeig Rafael Soler, que serà objecte d’un projecte independent lligat amb la urbanització de la llosa sobre les vies del tren.
En aquesta primera fase es millorarà una superfície total de 2.670 m2. A banda de les actuacions a les voreres, que passaran a tenir una amplada mínima d’1,5 m., i a la calçada, que es reasfaltarà totalment, també se soterraran dos grups de contenidors al carrer de Ramon Freixas, es modernitzarà la xarxa d’enllumenat públic, es renovaran les lluminàries sobre suports encastats a les façanes i es col.locaran canalitzacions en els encreuaments de carrers per al futur soterrament d’altres línies d’instal·lacions.
Els treballs comportaran a més l’anul·lació de la majoria dels embornals existents i la nova construcció d’embornals amb un nombre adequat a les necessitats de desguàs dels carrers, la provisió de peces a les voreres per a a l’accés a guals de creuament, la reposició dels registres dels serveis urbans afectats, del mobiliari urbà i de les senyals de trànsit i la provisió de peces especials de protecció per als creuaments d’algunes instal·lacions urbanes per sota les calçades dels carrers.
Els treballs tenen un pressupost d’adjudicació de 282.123 euros i es preveu un termini d’execució de 5 mesos.

pujar inici

Accessibilitat