Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

S'aprovarà un projecte executiu de l’aparcament soterrat al barri de l’Espirall que inclourà les places Pau Casals i Doctor Bonet

24 de octubre de 2007
La primera fase inclouria l’aparcament soterrat a la plaça de Pau Casals per al qual l’Ajuntament ja disposa de finançament amb 2 milions d’euros provinents del plec de condicions per a la concessió dels aparcament de la rambla Sant Francesc i de l’Espirall. Per la seva banda, els ajuts derivats de la Llei de Barris concedits enguany al barri de l’Espirall també preveuen una aportació de 800.000 euros més per a la urbanització de la superfície de l’aparcament. L'alcalde ha volgut remarcar que l’aparcament ha de venir a solucionar una de les problemàtiques més importants del barri de l’Espirall, on hi ha uns 400 habitatges sense aparcament i hi ha un teixit comercial viu que necessita també l’existència de places de rotació.
L’aparcament tindria 155 places en aquesta primera fase, distribuïdes en dues plantes, i s’hi accediria pel carrer de l’Espirall. Segons els càlculs municipals, les obres de l’aparcament podrien començar el proper mes de gener, amb una durada prevista d’un any. Actualment, el projecte executiu de l’aparcament, que ha redactat l’empresa SABA, està acabat i ja s’està treballant en la redacció del projecte d’urbanització de la superfície, que haurà de ser consensuat amb el veïnat i les entitats del barri. L’equip de govern vol que la urbanització converteixi la superfície de l’aparcament en un espai públic de qualitat, amb jocs infantils i zones de lleure i amb arbrat.
La campanya de comercialització de les 155 places incloses en la primera fase que es va endegar durant els mesos d’abril, juliol i setembre, en col·laboració amb l’Associació de Veïns i l’Associació de Botiguers i Comerciants de l’Espirall, va donar com a resultat la venda d’aproximadament el 50% de les places disponibles. El finançament obtingut per la venda d’aquestes places permetrà afrontar la segona fase de l’aparcament. Un cop construït l’aparcament a la plaça Pau Casals, s’endegarà una nova campanya de comercialització per afrontar econòmicament la construcció de la segona fase. Aquesta fase inclouria la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça del Doctor Bonet, que estaria connectat amb el de la plaça de Pau Casals. En aquest cas, segons l’avantprojecte de què disposa el govern municipal, es tractaria d’un aparcament d’unes 120 places, també distribuïdes en dues plantes, al qual s’accediria a través del carrer de Mossèn Coy. Aquesta segona fase, amb un pressupost d’uns 3 milions d’euros.
En definitiva, el govern municipal aprovarà un projecte d’aparcament soterrat amb una dotació total d’unes 275 places a construir en dues fases. L’equip de govern considera que abordar les dues fases alhora hauria creat greus problemes de mobilitat i d’accessos a aquesta zona central del barri de l’Espirall i que fent-ho en dues fases, aquest efecte no serà tan accentuat.

pujar inici

Accessibilitat