Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Un 83,28% de la població infantil i juvenil vilafranquina presenta un pes adequat

16 de juliol de 2007
Aquest mes de juliol s'ha posat en marxa a nivell tècnic la Taula Municipal de Nutrició, que ha extret les primeres conclusions sobre l’Estudi de Prevalença de l’Obesitat en la Població Infantil i Juvenil de Vilafranca, realitzat durant els mesos de febrer i març per professionals de l’Escola Blanquerna, en tots els centres educatius de Vilafranca. Posteriorment la Taula de Nutrició té previst estudiar les necessitats que es desprenen d’aquest estudi, per tal de començar a dissenyar el futur Programa Municipal de Nutrició, Alimentació Saludable i Activitat Física.
S'han recollit dades d'un total de 592 alumnes, repartits en 10 CEIPS i IES, d’edats compreses entre els 6 i els 17 anys. No s’ha fet distinció en referència a la població immigrant (països de l’Est, Nord d’Àfrica i Llatinoamèrica), ja que no hi ha diferències significatives estadísticament. L’existència de sobrepès o obesitat, es determina a través de mesures antropomètriques com són pes, talla, edat, sexe i plec tricipital i és diferent en la població infantil–juvenil que en l’adulta. Un 83,28% de la població estudiada presenta un pes adequat en funció a la seva talla, edat i sexe. Per contra, un 8,87% pateix risc de sobrepès i un 7,85% ja en té. Les xifres d’obesitat infantil a Catalunya (extretes de l’estudi EnKid) són del 9,5%. Per tant, la taxa d’obesitat dels alumnes vilafranquins estaria lleugerament per sota de la mitjana catalana. Les xifres més altes de risc de sobrepès es troben en els alumnes vilafranquins de 4t d’ESO i de 2n de primària.
Pel que fa als hàbits alimentaris, el 9,1% del total estudiat fa un esmorzar correcte, és a dir que abans de sortir de casa pren un làctic (llet, iogurt...), algun cereal (pa, cereals d’esmorzar...) i fruita. També hi ha els que mengen dos dels tres productes i el tercer se’l prenen a l’escola. D’aquesta manera s’incrementa aquest valor fins a un 42,2%. El percentatge de nens que esmorza a mig matí és del 77%. D’aquest, un 72,8% ho fa correctament.
Un 70% fan cinc àpats al dia (sense implicar que ho facin correctament). Majoritàriament, beuen aigua en un 93,3%. Si tenim en compte la nacionalitat, els infants i adolescents catalans, en un 92% beuen aigua, i els d’altres nacionalitats, ho fan en un 73,8%. Si mirem altres begudes, ens trobem que els infants i adolescents catalans beuen coles en un 9,2 % i els d’altres nacionalitats en un 19%. En canvi, el consum de sucs durant els àpats el fan un 42,9% dels alumnes procedents d’altres països. En canvi, els catalans que consumeixen aquests tipus de beguda són només un 12%.
Del total estudiat, els que fan un sopar correcte són un 42% de nens i nenes, encara que només un 36% prenen hidrats de carboni en aquest àpat. El berenar correcte el fa un 52% del total. En aquest cas s’ha considerat correcte qualsevol de les opcions que hi havia a l’enquesta, és a dir, entrepà, fruita, làctic o fruits secs.
En referència a aliments de contingut nutritiu important en l’edat escolar, el 29,9% dels escolars de primària ingereix un mínim de tres racions al dia. En canvi els alumnes d’ESO, només en un 6,6% fan un consum mínim de les quatre racions diàries de làctics que recomana la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC). Pel que fa a greixos, bàsicament els que aporten els omega–3 necessaris, els escolars n’ingereixen en un 56,5%.
D’altra banda, el consum de llaminadures dels infants i adolescents vilafranquins és d’un 21,4%. Un 11,1% van habitualment als establiments de menjar ràpid.
L’estudi constata que del total d’alumnes enquestats a l’ESO, un 16,4 % afirmen que beuen alcohol, almenys una vegada a la setmana.
Finalment, l’enquesta també pretenia conèixer el que els agradaria saber als infants i adolescents sobre alimentació, per tal de tenir en compte les seves opinions a l’hora de dissenyar i planificar les actuacions pertinents.

pujar inici

Accessibilitat