Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Va avançant la construcció del mur que ha de suportar el cobriment de les vies al carrer Papiol

11 de febrer de 2008
Aquests treballs són d’una especial envergadura ja que requereixen la presència de maquinària pesant que ocupa part del carrer Papiol i, per tant, causen restriccions de trànsit i d’aparcament. Els treballs de construcció d’aquest mur, que arriba a tenir una alçada de 7 metres, encara s’allargaran unes setmanes més i, segons el calendari de les obres, aquesta zona, entre l’avinguda de Barcelona i pràcticament fins a tocar de la zona de Cal Berger, serà la darrera que es cobrirà, entre els mesos de maig i juny.
Els responsables municipals han explicat que aquest calendari fet públic per l’empresa que executa les obres per encàrrec de l’ADIF, s’està complint de manera estricta, de manera que a mitjans d’aquest any el cobriment de les vies arribarà a la seva fi. L’alcalde ha afirmat que serà a partir de llavors que l’Ajuntament podrà començar a abordar la urbanització dels gairebé 1,5 quilòmetres i 80.000 m2 de superfície d’espai públic que ha guanyat Vilafranca sobre les vies del tren. El bufet Batlle i Roig, l’equip d’arquitectes que està redactant l’avantprojecte d’urbanització del nou eix sobre la via, està acabant de redactar l’avantprojecte que fixarà els criteris generals, els materials a utilitzar, etc. sobre la base real topogràfica, ara que pràcticament el cobriment està tocant al seu final. El lliurament de l’avantprojecte és imminent i, a partir d’aleshores caldrà anar desenvolupant-lo per fases en funció de les prioritats que s’estableixin des de l’Ajuntament i de les disponibilitats econòmiques en els successius exercicis.
Un dels punts pendents en tot el tram urbà del cobriment és la solució definitiva de la zona del cobriment davant de l’estació de RENFE. Aquesta zona va lligada a la remodelació de l’estació central de rodalies, de la qual l’ADIF n’està redactant el projecte. En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilafranca ha fet arribar recentment a l’ADIF una proposta tècnica, elaborada per Batlle i Roig, per tal el projecte de la nova estació estigui més integrat i s’adigui amb l’entorn. La proposta de Batlle i Roig va en el sentit de minimitzar l’impacte de la part nova de l’estació que anirà sobre les andanes cobertes respecte a l’antic edifici i afavorir una major transversalitat, per tal que permeti, per exemple, un millor accés des de la zona del Molí d’en Rovira i des de nou eix sobre les vies cobertes. Així mateix, des de l’Ajuntament es vol que l’espai públic que quedarà sobre les vies davant de l’estació remodelada sigui un espai singular i ben integrat, sense impactes visuals ni físics. La proposta municipal ha estat traslladada als tècnics de l’ADIF per tal que el tinguin en compte a l’hora d’elaborar el projecte definitiu de l’estació.
APARCAMENT SOTERRAT
En el decurs de la visita efectuada a la zona del carrer Papiol, els responsables municipals han pogut entrar per primera vegada a l’interior de l’aparcament soterrat que hi haurà al damunt de les vies de l’AVE tocant a l’antiga Cinzano. A aquest aparcament per a un centenar de vehicles i que serà de gestió municipal, s’hi accedirà pel carrer que serà prolongació del carrer del Comerç, en paral·lel a les vies.

pujar inici