Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Vilafranca endureix la normativa sobre patinets i altres VMP

25 de abril de 2023

Després de la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació aprovada pel ple municipal, ja ha entrat en vigor a Vilafranca la nova normativa que regula l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal VMP entre els quals els més usuals són els patinets elèctrics.

Els VMP són vehicles d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics. Poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 Km/h. Només poden estar equipats amb un seient si estan dotats de sistema d’autoequilibri.

Els canvis a l’Ordenança municipal de circulació respecte al Reglament General de Circulació fixen que els patinets han de circular preferentment per carril bici o per la calçada. No poden circular per vies on la velocitat pot ser superior a 50 km/h. En illes de vianants i carrers residencials, únicament poden circular pel carril destinat a la circulació de vehicles, en el sentit correcte de la marxa, a màxim 15 km/h i respectant la prioritat dels vianants. No podran circular en cas d’aglomeració de vianants.

Pel que fa als conductors de VMP, l’ordenança vilafranquina estableix que han de tenir una edat mínima de 14 anys, és obligatori portar casc de protecció i contractar una assegurança de responsabilitat civil.

Cal recordar que els VMP han de portar enllumenat per a hores nocturnes i timbre i que l’ús és unipersonal i, per tant, no hi poden viatjar dues persones o més.

Amb caràcter general, els conductors de patinets i altres VMP també estan sotmesos a normativa de trànsit pel que fa a respectar la senyalització, consum d’alcohol i drogues, ús de mòbils i altres dispositius durant la conducció, etc. i al mateix règim sancionador com qualsevol altre conductor de vehicle.

En el cas de menors d’edat, els responsables subsidiaris serien els progenitors o tutors legals.

pujar inici