Ajuntament de Vilafranca del Penedès

VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura del Vi. Fase 2

FONS: Programa Operatiu FEDER 2014-2020 

EIX: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.
TEMA PRIORITARI:  La Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

IMPORT DE LES SUBVENCIONS FEDER 2014-2020: als eixos prioritaris 4 i 6 s'estableix en un percentatge de fins a un màxim del 50% de la despesa elegible de les operacions susceptibles de ser incorporades en aquest Programa operatiu, 

VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura del Vi. Fase 2

Operació: GO03-000902
Objectiu específic 6.3.2 

Finançament

El projecte “VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura del Vi, fase 2” està cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020 (50%) i per la Diputació de Barcelona. (25%)

Resum de les actuacions de l’operació GO03-000902

L’operació “VINSEUM: Centre Nacional de la Cultura del Vi, fase 2” – Inclou la millora i ampliació de l’edifici principal del VINSEUM, així com la promoció i divulgació de la cultura del vi de Catalunya i la projecció de Vilafranca i el Penedès com a punt de referència.  Es preveu la implementació de tot un seguit de mesures d’estalvi energètic: entre les mesures, cal destacar la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques a la coberta del nou edifici.


Actuacions:

Obres

El projecte pretén crear les condicions adequades per tal que VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya esdevingui un centre nacional de referència del vi. Les obres previstes inclouen l’enderroc de l’edifici de Cal Pa i Figues (annex al Palau Reial) i la construcció en el seu lloc d’un nou equipament museístic que acollirà l’exposició definitiva de les cultures del vi de Catalunya, amb 2.000m2 de superfície útil.

Millores energètiques

Millores energètiques i instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici del Vinseu

Pla de comunicació (objectius)

-    Difusió de les activitats del Vinseum. 
-    Donar a conèixer el funcionament del dia a dia del museu
-    Donar a conèixer les persones que hi ha al voltant del museu
-    (treballadors, administracions, amics del Vinseum, etc).
-    Incentivar el diàleg, discussió o comentaris amb el ciutadà. 
-    Acostar el Vinseum a tota la població. 
-    Difusió de la cultura del vi en tots els seus aspectes 

Pla de Viabilitat

El seu objectiu es disposar d’una eina operativa que li permeti planificar el funcionament dels propers anys del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i, alhora, definir el seu rol estratègic a nivell local, comarcal i nacional.

Objectius estratègics i operatius de l’operació:

  • El projecte de remodelació de VINSEUM – Fase 2 és una part essencial d’un ampli projecte de transformació del Museu de Vilafranca-Museu del Vi en un centre cultural i científic de referència nacional i internacional, sobre la cultura i la societat lligades a l’elaboració i al consum del vi i del cava a Catalunya. En aquest sentit, el projecte museològic situa el vi com l’element per interpretar la història del país i, al mateix temps, el territori com a element per conèixer i aprofundir en la cultura del vi, en sentit ampli. 
  • En aquest sentit, l’objectiu general del projecte és potenciar el desenvolupament del territori amb la protecció, conservació i promoció del patrimoni cultural entorn del vi, i alhora impulsar turisme cultural i l’enoturisme així com la indústria vitivinícola al territori cobert per la DO Penedès i al conjunt de Catalunya. 

Els objectius específics necessaris per a l’assoliment de l’objectiu general són: 

  • Rehabilitar, millorar i ampliar la infraestructura, crear nous equipaments i desenvolupar l’oferta de serveis del VINSEUM, generant les condicions adequades per a la seva transformació en un centre cultural i científic de referència internacional, sobre la cultura i la societat lligades a l’elaboració i al consum del vi i del cava a Catalunya. 
  • Donar suport al desenvolupament i potenciació del patrimoni cultural i vitivinícola del Penedès, contribuint a posicionar Catalunya com a referent internacional de l’enoturisme i augmentar la competitivitat de la seva oferta turística, alhora que s’impulsa la reactivació de l’economia en les àrees deprimides del Penedès.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat