Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

ESCOLA MAS I PERERA
Comparteix:

Escola Pública del barri de l'Espirall de Vilafranca del Penedès.

L’escola és un lloc de convivència i de formació, on tota la comunitat educativa treballem conjuntament, des de la col·laboració i cooperació.

Considerem l’educació en la diversitat un fet enriquidor en el desenvolupament de l’alumnat i fomentem la creació d’un clima escolar positiu i motivador.

Potenciem les habilitats: intel·lectuals, físiques, afectives, artístiques i socials.

Codi centre: 08036111

icona mapa Mapa
ESCOLA MAS I PERERA

Escola Pública del barri de l'Espirall de Vilafranca del Penedès.

L’escola és un lloc de convivència i de formació, on tota la comunitat educativa treballem conjuntament, des de la col·laboració i cooperació.

Considerem l’educació en la diversitat un fet enriquidor en el desenvolupament de l’alumnat i fomentem la creació d’un clima escolar positiu i motivador.

Potenciem les habilitats: intel·lectuals, físiques, afectives, artístiques i socials.

Codi centre: 08036111

Més informació

Els alumnes participen activament i vivencialment en aprenentatges significatius a les aules, als espais comuns, al pati, a l’entorn proper i en excursions i colònies.

Eduquem en valors: diàleg, comunicació, respecte, tolerància, responsabilitat, interès, cooperació i solidaritat en el dia a dia i en activitats específiques com les assemblees de classe, activitats intercicles, col·laboracions,...

Treballem l’autonomia personal, l’educació emocional i l’aprenentatge en grups cooperatius. Introduïm l’alumnat en el domini de les habilitats i recursos tecnològics perquè puguin valorar els beneficis personals i socials de les TIC i els puguin aplicar en el seu procés d’aprenentatge.

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici