Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Oficina d'Entitats

Vilafranca compta amb un singular teixit associatiu, per sobre de la mitjana catalana, entitats que estan gestionades en la seva majoria, per persones voluntàries i/o professionals, cada una d'elles amb divers nivell formatiu i de dedicació. Aquest fet condiciona diferències a les dinàmiques de treball i en conseqüència, entitats amb més representació que altres.

Les normatives i lleis sorgides aquests darrers anys (Llei de Transparència 19/2014, Llei de protecció de dades 679/2016, Llei del voluntariat i l'associacionisme 25/2015, Llei 11/2023 de foment de l´associacionisme, Modificació sistema protecció de la infància 26/2015 entre d’altres que afecten a l'àmbit de l’associacionisme) fan que la gestió i la qualitat de les entitats sigui més dificultosa per algunes, sense un suport directe de l’administració local tal com reflecteix a la Llei 40/2015 del Règim jurídic del Sector Públic, amb el perill i responsabilitat que implica estar al marge de la legislació vigent.

Per tal de fer un pas qualitatiu en la participació ciutadana i assolir una major incidència del teixit associatiu a la societat i millorar la seva autonomia, cal trobar noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania que s’adaptin als nous temps. En aquesta línia, l'Oficina d'Entitats fa un pas endavant, facilitant eines i recursos per millorar la qualitat i l'impacte de l'acció associativa i fer créixer el nombre de persones que s'hi impliquin.

Adreça: Carrer de la Cort, 14
Telèfon: 93 8920358 (ext.1742)
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Directori d'associacions i entitats de Vilafranca

Tràmits de la Seu Electrònica per a entitats

Serveis
  • Assessoraments puntuals: dubtes concrets d´associacions de nova creació i suport en petits tràmits i gestions.
  • Assessoraments especialitzats: assessorament personalitzat en matèria d'administració electrònica, obligacions documentals de les associacions (estatuts, renovació de junta) demanda i justificació de subvencions.
  • Acompanyaments: suport en la redacció de projectes i acompanyament per observar febleses i fortaleses de l'entitat, per tal de poder realitzar un pla de treball específic i individualitzat des d'una visió democratitzadora i participativa.

Enllaços relacionats:

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici