Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

POLICIA LOCAL
Comparteix:

La Policia Local desenvolupa els serveis i funcions vinculats a promoure i garantir els drets i el compliment dels deures de la ciutadania, així com els que estan orientats a assegurar i vetllar pel bon funcionament de l'Administració municipal dins les seves competències exclusives: policia judicial pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit i atestats per accidents de circulació, regulació i ordenació provisional del trànsit, vetllar pel compliment de les ordenances municipals, regulació d'activitats a la via pública, control de l’execució de llicències i, en general, garantia del bon desenvolupament de l'activitat diària a la ciutat, tot orientant les actuacions al servei de la població.

POLICIA LOCAL

La Policia Local desenvolupa els serveis i funcions vinculats a promoure i garantir els drets i el compliment dels deures de la ciutadania, així com els que estan orientats a assegurar i vetllar pel bon funcionament de l'Administració municipal dins les seves competències exclusives: policia judicial pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit i atestats per accidents de circulació, regulació i ordenació provisional del trànsit, vetllar pel compliment de les ordenances municipals, regulació d'activitats a la via pública, control de l’execució de llicències i, en general, garantia del bon desenvolupament de l'activitat diària a la ciutat, tot orientant les actuacions al servei de la població.

Més informació

Funcions compartides en tasques de seguretat ciutadana amb les policies estatal i autonòmica.

Funcions de policia judicial amb els jutjats —segons els acords amb la Junta Local de Seguretat— i dipòsit de detinguts.
Funcions de policia comunitària als barris, per tal d’actuar preventivament i de forma transversal amb l’administració municipal, veïns i associacions.

Qui hi pot accedir:
Qualsevol ciutadana o ciutadà, nacional o estranger. És un servei universal.

Què s’ha de fer:
Personar-se o posar-se en contacte amb el Cos de la Policia Local a qualsevol hora del dia.

Observacions:
Cal destacar la funció preventiva diària de la Policia Local, però la demanda de serveis en hores o dies concrets difícilment permet homogeneïtzar tot el servei les 24 hores. Per tant, cal adreçar-se al departament corresponent de l’Ajuntament amb temps per a actes culturals, esportius o d'altra mena que requereixen planificació.

Serveis que ofereix

Col·laboració amb altres departaments municipals en l’ordenació, senyalització i regulació de la circulació viària, així com instrucció i investigació dels atestats per accidents de circulació en el nucli urbà.
Coadjuvar en el compliment de la normativa municipal i de la legislació sectorial diversa, així com investigació dels casos en què hi hagi incompliment.
Servei d'auxili i de manteniment de l'ordre en cas d'accident o de catàstrofe.
Seguretat ciutadana i prevenció mitjançant la presència policial a la via pública i l'ajuda al ciutadà, en col·laboració amb els altres cossos de seguretat.
Portar a terme el programa d’educació vial i cívica adreçat als infants, als joves i a la població en general mitjançant campanyes d'educació viària, de reducció del soroll a la via pública, etc.

Més

Assistència a la comunitat ajudant les persones amb dificultats a la via pública o al domicili, fent de mitjancer en la resolució de conflictes privats, prestant serveis urgents, auxiliant dones maltractades, etc.
Custòdia dels detinguts a disposició judicial.
Control d'autoritzacions d'ocupació de la via pública que impliquin talls de la circulació, en coordinació amb el departament de vies públiques.
Servei de retirada i denúncia de vehicles abandonats a la via pública.
Dipòsit de vehicles retirats amb la grua.
Recepció, tramitació i investigació de denúncies relacionades amb la delinqüència o amb l'incompliment de la normativa vigent, segons acords de la Junta Local de Seguretat.
Centre avançat i mòbil de recepció d'alarmes (emergències) i de comunicació amb tots els grups operatius mitjançant una furgoneta mixta de Policia Local i protecció civil dotada del material adient.
Establir i portar a terme els plans de Protecció Civil en l’àmbit de les seves responsabilitats.

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici