Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Rehabilitació d'Habitatges

Convocatòries i documentació per demanar ajuts i subvencions per dur a terme la rehabilitació d'habitatges.

RESOLUCIÓ TER/4022/2023, de 27 de novembre, de cinquena modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).
Ves-hi

OTR

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)^

Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Convocatòria de l'1 de gener al 30 de juny de 2024

Programa 4: Ajuts a les actuacions de l’eficiència energètica en habitatges^

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o la millora substancial de sistemes de climatització.

Convocatòria de l'1 de gener al 30 de juny de 2024

Enllaços:

Programa 5: Ajuts en l’elaboració del llibre de l’edifici existent per la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació^

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris i propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

Convocatòria de l'1 de gener al 30 de juny de 2024

Enllaços:

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici