Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’alcalde FranCisco Romero presenta el nou cartipàs municipal amb 6 àrees de govern

20 de juny de 2023

El nou alcalde de Vilafranca del Penedès des de dissabte passat, FranCisco Romero, ha signat aquest dimarts al matí els decrets del nou cartipàs municipal, amb la delegació a tinents d’alcalde i regidors i regidores, de nomenament dels tinents d’alcalde i dels membres de la Junta de Govern Local.

En el nou cartipàs es crea una nova àrea més, la de Seguretat i Convivència que se suma a les 5 que ja existien en l’anterior mandat: l’Àrea d’Alcaldia; la que passa a anomenar-se Àrea de Territori, Espai Públic i Transició Ecològica; l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda, que passa a denominar-se Serveis Generals; l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.

A l’Àrea d’Alcaldia, el mateix alcalde FranCisco Romero serà el responsable de Gabinet d’Alcaldia, Comunicació i Projectes Urbanístics i d’Obres; Miquel Medialdea portarà Atenció Ciutadana, Jordi Junyent la nova regidora de Participació i Barris i Àngels Dalmau la de Relacions Internacionals.

FranCisco Romero coordinarà també l’Àrea de Territori, Espai Públic i Transició Ecològica, on ostentarà la regidoria d’Urbanisme. En aquesta mateixa àrea Miquel Medialdea serà regidor d’Espai Públic i Transició Ecològica.

A l’Àrea de Serveis Generals, que coordinarà Lourdes Sànchez com a tinenta d’alcalde, ella mateixa s’encarregarà d’Hisenda, Recursos Humans i Organització, Serveis Jurídics, Transparència, Gestió Documental i Arxiu. Contractació i Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies aniran a càrrec de Miquel Medialdea.

En la nova Àrea de Seguretat i Convivència, que coordinarà el tinent d’alcalde Ramon Zaballa, ell mateix portarà les regidories de Seguretat Ciutadana, Governació i Convivència i Ciutadania; la regidoria de Cementiri continuarà en mans de Miquel Medialdea; i Protecció Civil recau en Jordi Junyent.

Pel que fa a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social, la coordinació anirà a càrrec de Miquel Medialdea, que serà també tinent d’alcalde i portarà la regidora d’Habitatge; Ramon Zaballa continuarà al capdavant de les regidories de Drets Socials i Gent Gran; Montse Arroyo també seguirà a Igualtat, Solidaritat i Cooperació i agafa nova responsabilitat amb la regidora de Joventut; Gemma Romeu s’encarregarà d’Educació i d’Esports, Jordi Junyent de Salut Pública i Consum i Àngels Dalmau de Cultura.

Finalment, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic serà coordinada per la tinenta d’alcalde Gemma Romeu, que a la vegada serà la regidora de Turisme, Miquel Medialdea ostentarà Promoció Econòmica, Lourdes Sànchez la regidoria de Comerç i Jordi Junyent la d’Ocupació.

FranCisco Romero també ha signat avui el decret de nomenament dels diferents tinents d’alcalde i el seu ordre, els quals formaran amb ell la Junta de Govern Local: Lourdes Sànchez (1a tinenta d’alcalde), Ramon Zaballa (2n tinent d’alcalde), Gemma Romeu (3a tinenta d’alcalde), Miquel Medialdea (4t tinent d’alcalde) i Jordi Junyent (5è tinent d’alcalde).

En el mateix decret, s’ha nomenat Miquel Medialdea com a portaveu del govern.

Novetats

Els canvis més significatius del cartipàs respecte al que era vigent en l’anterior mandat són el fet que el mateix alcalde FranCisco Romero s’encarregarà personalment de coordinar l’Àrea de Territori, Espai Públic i Transició Ecològica, a banda d’assumir també des d’Alcaldia la direcció dels Projectes Urbanístics i d’Obres.

Es crea la nova regidoria de Participació i Barris que s’encarregarà de vehicular la participació ciutadana, coordinar l’actuació de l’Ajuntament als barris i mantenir la col·laboració amb associacions veïnals de barri i coordinar els consells de participació ciutadana.

L’anterior Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans passa a denominar-se Territori, Espai Públic i Transició Ecològica, on les regidories de Medi Ambient i Via Pública canvien de nom i passen a anomenar-se Transició Ecològica i Espai Públic.

En la nova Àrea de Seguretat i Convivència, s’inclouen Seguretat Ciutadana i Convivència i Ciutadania, que en l’anterior mandat estaven englobades en l’Àrea d’Alcaldia, i també Governació i Cementiri que anteriorment figuraven dins l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda.

Finalment, en l’Àrea de Desenvolupament Econòmic es crea una regidoria específica de Comerç, diferenciada de Promoció Econòmica.

Proximitat i reforç de la seguretat

L’alcalde FranCisco Romero ha destacat que el nou cartipàs dona compliment al que va proposar en precampanya i campanya electoral com és “donar prioritat a la proximitat amb la ciutadania amb una regidoria de Participació i Barris”.

Romero també ha posat en relleu que dos membres del govern amb pes específic i experiència com Lourdes Sànchez i Ramon Zaballa portaran la coordinació de dues àrees estratègiques com són Serveis Generals i Seguretat i Convivència. Des d’un punt de vista integral i transversal, Zaballa també portarà Drets Socials i Gent Gran i Lourdes Sànchez Comerç. “Amb aquests nomenaments, volem reforçar aquelles matèries que la ciutadania ens ha reclamat com és la millora de la seguretat i del sector comercial”, ha dit.

L’alcalde ha posat èmfasi també en el paper de Miquel Medialdea que, a banda de portaveu del govern i de portar les negociacions amb els diferents grups municipals, tindrà regidories en totes les àrees i així una visió transversal de l’acció de govern.

A preguntes dels periodistes, FranCisco Romero ha explicat que la seva voluntat és prescindir de càrrecs de confiança i promocionar l’equip professional de l’Ajuntament per ocupar determinades posicions i reforçar els equips que calgui.

Per dimarts dia 27 de juny hi ha convocat el primer ple municipal del mandat en què s’ha de donar compte dels decrets signats avui i on s’ha d’aprovar el regim de retribucions i percepcions dels membres del govern i dels diferents membres del consistori, que serà bàsicament el que era vigent en l’anterior mandat.

pujar inici