Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Vilafranca exposa la seva experiència a les jornades “Les polítiques de Consum a Catalunya”

28 de octubre de 2007
La regidora vilafranquina va participar en la taula rodona anomenada “Les Juntes Arbitrals de Consum, Present i Futur” exposant l’experiència de la Junta Arbitral de Consum (JAC) de Vilafranca, des que es va crear l’any 1991.
La Junta Arbitral de Consum és un servei municipal que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta les controvèrsies que puguin sorgir entre les empreses i els seus clients, a través de l'arbitratge de consum, que evita haver d’anar als tribunals de justícia ordinària.
La regidora Teresa Terrades va exposar que la creació de la JAC va ser una aposta política clara i voluntària, en la línia de fer un pas endavant en la relació de la ciutadania consumidora i els serveis públics disposats a atendre les seves demandes. Així, les Juntes Arbitrals de Consum són una de les primeres formes de participació ciutadana que s’han generat des de les administracions. Les JAC esdevenen una eina bàsica de participació però també una eina per generar noves formes de relacions entre les persones, que poden servir d’exemple en molts àmbits. La regidora vilafranquina va comentar que els conflictes resolts des de la proximitat i a l’hora des de l’objectivitat propicien solucions més equànimes i més justes.
Com a reptes de cara al futur més immediat, Teresa Terrades va exposar la necessitat de suport d’administracions superiors a les JAC i d’una major implicació de les empreses, ja que per a elles estar adherides hauria de representar la seva predisposició a l’excel·lència i la qualitat. un darrer repte que va posar sobre la taula va ser la necessària corresponsabilitat entre institucions i empreses per oferir qualitat a la ciutadania que consumeix en el nostre territori. En aquest sentit un paper de les JAC també hauria de ser la de fer campanyes de difusió dels drets i deures dels consumidors així com oferir guies de serveis. Per Terrades, les JAC són un servei que en el futur hem de veure funcionar més i amb més qualitat, per arribar a ser de debò una eina de participació real en la millora de les relacions derivades del nostre exercici de consum.

pujar inici

Accessibilitat